Støvfri kapping av betong og teglstein

24.03.2020 | Ukategorisert

iQ360XR steinsag
Verdens første og eneste 14″ steinsag med innebygd støvoppsamler ved hjelp av vakuumteknikk. Systemet fanger opp 99,5% av det farlige støvet helt uten vann og klarer de strenge OSHA PEL kravene i USA (50 mikrogram støv pr kubikkmeter innåndningsluft).