Støvfri kapping av betong og granitt

04.03.2019 | Nyhet

iQMS362 steinsag.
Verdens første steinsag med innebygd støvoppsamler ved hjelp av vakuumteknikk. Systemet fanger opp 99,5% av det farlige støvet helt uten vann og klarer de strenge OSHA PEL kravene i USA (50 mikrogram støv pr kubikkmeter innåndningsluft).
Sagen er sammenleggbar og med sin vekt på kun 68 kg, er den lett å flytte og transportere.