Småmaskiner for en mengde ulike arbeidsområder

Paclite designer og bygger høykvalitetsmaskiner ulike arbeidsområder som jord og markkomprimering, asfalt og veianlegg, komprimeringsutstyr for betong. Maskiner for toppdekke, betongkapping, arbeidsbelysning og et bredt sortiment av tilbehør.