Småmaskiner for en mengde ulike arbeidsområder

Paclite designer og bygger høykvalitetsmaskiner ulike arbeidsområder som jord og markkomprimering, asfalt og veianlegg, komprimeringsutstyr for betong.