Støvfri kapping av betong og teglstein

Støvfri kapping av betong og teglstein

iQ360XR steinsag Verdens første og eneste 14″ steinsag med innebygd støvoppsamler ved hjelp av vakuumteknikk. Systemet fanger opp 99,5% av det farlige støvet helt uten vann og klarer de strenge OSHA PEL kravene i USA (50 mikrogram støv pr kubikkmeter...