Støvfri kapping av betong og granitt

Støvfri kapping av betong og granitt

iQMS362 steinsag. Verdens første steinsag med innebygd støvoppsamler ved hjelp av vakuumteknikk. Systemet fanger opp 99,5% av det farlige støvet helt uten vann og klarer de strenge OSHA PEL kravene i USA (50 mikrogram støv pr kubikkmeter innåndningsluft). Sagen er...